Registrovat nový členský účet

 
 

 
Registrace na Portál TheAnGeLs je velmi snadná. Stačí zadat vhodné a neobsazené uživatelské jméno a přihlašovací heslo.

Uživatelské jméno se může skládat pouze z Písmen (bez diakritiky "a-z, A-Z") nebo Číslic (0-9). Není povoleno ani podtržítko ani mezera a jeho délka je omezena (2-32) na minimálně 2 a maximálně 32 znaků. Pozor nelze později změnit.

Přihlašovací heslo může obsahovat 3-32 libovolných znaků.

Kontrolní příklad (captcha) je ochrana proti robotům, kteří automaticky vyplňují formuláře. Matematický příklad je nutné spočítat a do políčka napsat výsledek.

Podmínky a ujednání registrace na TheAnGeLs portále. Pro úspěšnou registraci je nutné souhlasit a zaškrtnout okénko.

Rychlá registrace je možnost, jak se co nejsnadněji stát členem TheAnGeLs portálu. Avšak v případě rychlé registrace nebude pro váš účet dostupná většina bezpečnostních opatření, které chrání váš účet před zneužitím - NEDOPORUČUJEME

E-mail je důležitou součástí vašeho účtu. Zadání platného emailu vám umožní nejen případné obnovení vašeho hesla, ale i další zabezpečení proti zneužití vašeho účtu - DOPORUČUJEME

Bezpečnostní otázka je něco jako druhé (záložní) heslo, které v některých situacích - při manipulaci s účtem - může sloužit jako pojistka pro ověření majitele účtu.

(Položená otázka je schválně velmi zvláštní. Je to z toho důvodu, aby nemohla být jednoznačně zodpovězena, čímž se snižuje riziko zneužití.)
Uživatelské jméno: *
Heslo: *
Potvrdit heslo: *
*
Souhlasím s podmínkami registrace na TheAnGeLs portál: *

E-mail:
Odpověď na bezpečnostní otázku:
Proč má kuře malé ploutve?
 
Pravidla a ustanovení používání webového portálu TheAnGeLs:

Pravidla a ustanoveni pro všechny návštěvníky TheAnGeLs portálu (dále jen TAp):

1. Každý uživatel TAp je povinnen dodržovat zákony České republiky a dbát aby jeho aktivita na TAp neohrožovala TAp, chod serveru, na kterém je TAp provozován, ani ostatní uživatele TAp.

2. TAp používá technologii "cookies", což je ukládání informací na počítač klienta z důvodu, aby webová stránka mohla návštěvníka správně obsluhovat. Bez používání "cookies" je funkčnost TAp velmi omezená, což může vést k nekorektní funkčnosti TAp. Pokud s používáním "cookies" nesouhlasíte, neprodleně opusťte TAp. Více o "cookies" snadno najdete na www.google.com.

3. Veškeré informace (obrázky, příspěvky, atd.), které uživatel vloží nebo napíše na TAp se stávají majetkem TAp a TAp (prostřednictvím správců) má právo s nimi nadále nakládat dle svého uvážení (mazat, přesouvat, kopírovat atd.).

4. Správci TAp vynaloží veškeré úsilí, aby obsah TAp nebyl závadný, ale TAp není zodpovědný a neručí za přípdné, poškození počítače nebo jiného zařízení ani za případnou jakoukoliv újmu uživatel z důvodů prohlížení a užívání TAp a jeho obsahu.

Pravidla a ustanoveni pro registrované členy TheAnGeLs portálu (dále jen TAp):

1. Zabezpečnení údajů uživatelů i citlých informací je pro TAp prioritou. Vložené citlivé informace jsou šifrovány, což zaručuje vysokou ochranu proti zneužití i v případě úniku informací.

2. TAp se zavazuje, že neposkytne žádné citlivé údaje nebo informace (datum narození, e-mail, bydliště atd.) třetím stranám (s výjimkou žádosti policie České repuliky).

3. TAp neručí za únik informací v případě nedbalosti nebo lehkomyslnosti uživatele (sdělení svého hesla třetí osobě atp.).

4. Veškeré informace (obrázky, příspěvky, údaje atd.), jsou zálohovány a spravovány s maximální péčí dostupnou pro TAp, avšak TAp neručí za případnou ztrátu uložených dat obecně a není možné se jich v případě ztráty jakkoliv domáhat.

5. TAp si ve vyhrazuje právo uložená data ve výjimečném případě smazat a to bez předešlého oznámení. Za výjimečný případ se považuje například situace, kdy by mohla být data zneužita nebo by k jejich zneužití mohlo dojí nebo situace, kdy by uložená data nějak ohrožovala nebo mohla ohrozit provoz serveru, na kterém je TAp spuštěn.

6. Uživatel má možnost svůj účet kdykoliv smazat, avšak jen v případě, že má na účet přístup. Správce ani nikdo jiný nemůže účet na vyžádání smazat. V případě smazání účtu je účet nenávratně a kompletně smazán.
Avšak pokud byl s účtem - před jeho smazáním - uskutečněn nějaký vstup (např. post na fóru, článek atp.) na TAp, tak veškeré vstupy spojené s tímto účtem odstraněné nebudou a jsou stále uveřejněné pod jménem účtu a navíc je jméno účtu navždy zablokované pro registraci (víjimka viz. 7).

7. Správce je oprávněn ve výjimečných případech (např. nesmyslné zakládání účtů, SPAM, účet v rozporu se zákonem ČR nebo pravidly TAp atd.) účet zcela a nenávratně smazat a to i se všemi vstupy na TAp vytvořenými tímto účtem.