Author Message
Posts:178
en
#1   Link of Post   07-09-2020 14:11  
Quote        
Chovejte se slušně k sobě i ostatním a bude se Vám tu líbit :)
Heaven is not anything what we could to deserve but every day we must work and fight very hard for the right things so that we can assume it as the gift.
Nebe není nic co bychom si mohli zasloužit, ale každý den musíme tvrdě pracovat a bojovat za spravné věci, abychom ho dokazáli přijmout jako dar.
This topic is locked and new posts are forbidden.