Author Message
Posts:178
en
#1   Link of Post   07-09-2020 18:15  
Quote        
Zde můžete psát veškeré nápady na vylepšení, dotazy, popisy problémů atd. k projektu Scube :)

This post has been edited by Archangel in 19-09-2020 13:13
Ago: 37 days 19 hours 13 minutes 13 seconds
Heaven is not anything what we could to deserve but every day we must work and fight very hard for the right things so that we can assume it as the gift.
Nebe není nic co bychom si mohli zasloužit, ale každý den musíme tvrdě pracovat a bojovat za spravné věci, abychom ho dokazáli přijmout jako dar.