Author Message
Posts:1281
en
#14997   Link of Post   31-03-2014 22:28  
Quote        
Ahoj,

skóre je zatím prostý součet zlatých a červených mincí.
Salvation is the gift but sometimes is too hard for us to acknowledge it.

Spása je dar, ale někdy je pro nás těžké ji přijmout.